Referenser

Här presenteras några av våra många projekt.


Skärholmsvägen

Ny gång- och cykelväg åt Trafikkontoret, Stockholm Stad. Entreprenaden omfattade nybyggnad av gång- och cykelväg utmed Skärholmsvägen mellan Ekholmsvägen och Lindholmsbacken. I projektet ingick deponi av förorenade massor, belysning, cementstabiliserande dränasfalt, betongplattor, asfaltering, belysning, Va mm

Läs mer

Stora Mossens Backe

Ny gata samt upprustning av park åt Exploateringskontoret, Stockholm Stad

Läs mer

Aspuddsparken

Upprustning av park och ny plaskdamm i Aspudden åt Trafikkontoret, Stockholm Stad

Läs mer

Flatenvägen, Älta

Nyanläggande av gång- och cykelbana åt Trafikkontoret, Stockholm Stad.

Läs mer

Perstorpsvägen, Farsta

Nyanläggande av gång- och cykelbana åt Trafikkontoret, Stockholm Stad.

Läs mer

Centralparken i Täby

Upprustning av centralparken åt Täby kommun.

Läs mer

Kv. Mercurius, Gamla stan

Upprustning av 2st nya innegårdar utförde Y2 åt Skanska i Gamla stan.

Läs mer

Tuvanparken, Sundbyberg

Upprustning av Tuvanparken åt Sundbybergs Stad.

Läs mer

Masmo T-banestation

Upprustning av torgyta vid tunnelbana i Masmo åt Huddinge kommun.

Läs mer

Nynäsvägens, västra lokalgata

Upprustning av gång- och cykelväg samt gata åt Trafikkontoret, Stockholm Stad. Y2 fick av Trafikkontoret i uppdrag att anlägga en dubbelriktad cykelväg vilket innebar att justera om gatan samt nytt ytskikt på gångbanan av betongplattor. Korsningen Nynäsvägen/Sockenvägen rustades upp med nytt ytskikt och nya trafiksignaler. Renovering av viadukt med nytt tätskikt.

Läs mer

Kv. Tummaren, Stureby

Omläggning av ledningar och upprustning av gata åt Exploateringskontoret, Stockholm Stad.

Läs mer

Västra Brotorp, Sundbyberg

Ny exploatering av gata åt Sundbybergs Stad.

Läs mer

Skeppsmyreparken, Stuvsta

Ombyggnad av Skeppsmyreparken i Stuvsta, åt Huddinge Kommun.

Läs mer

Spånga Centrum, Torg

Upprustning av torg, park och gatumiljö åt Trafikkontoret, Stockholm Stad.

Läs mer