Om Y2

Y2 Anläggning AB startades 2001 och verkar i Storstockholmsområdet där våra kunder finns både inom den offentliga sektorn och i det privata näringslivet.

Vi erbjuder kunden hög kompetens och engagemang samt idérikedom och planering. Samtidigt ger vi kunden en specifik anpassning till dess behov vilket bidrar till den mest ekonomiska och fördelaktiga lösningen för kunden.

Vår spetskompetens finns inom områdena underhåll och komplicerade entreprenader.

Våra medarbetare har en bred kompetens och erfarenhet. De utvecklas kontinuerligt genom komplexa entreprenader som kräver mångsidigt kunnande.

Kvalitet och Miljö

Y2 arbetar i enlighet med lednings- och produktcertifieringssystemet BF9K.
Vi ställer höga krav på vårt arbete gällande kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Genom att vara certifierade enligt BF9K säkerställer vi att vi lever upp till våra krav och våra kunder kan vara säkra på att vi jobbar med rätt kvalitet, har minsta möjliga miljöpåverkan, har god arbetsmiljö och att våra projekt dokumenteras på ett bra sätt.